Missie & Visie

Leefbare samenleving voor iedereen

Waar steeds meer mensen de laatste jaren gelukkig van overtuigd raken, is het feit dat een leefbare samenleving een gedeelde verantwoordelijkheid is. We zijn er gezamenlijk voor verantwoordelijk dat we een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, samenleving, het milieu en de natuur. De inclusieve samenleving, een open samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is ongeacht verschillen, is daar een belangrijk onderdeel van.

Stichting de Wereldtuin is een welzijnsorganisatie die ontmoetingen organiseert in een natuurlijke, rustige en veilige omgeving. De Beemster Wereldtuin is een inspirerende plek waar vrouwen uit verschillende culturen samenkomen, ervaringen delen en gebruik maken van elkaars kennis en talenten. Bij ons werken vrouwen op eigen wijze en in eigen tempo aan zelfontplooiing richting participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Het motto van Stichting de Wereldtuin is:
Ontmoeten, Delen, Groeien.

De missie van Stichting de Wereldtuin is:

  • het bevorderen van saamhorigheid en begrip in de samenleving door middel van het organiseren van ontmoetingsprojecten in de tuin;
  • het bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen en groepen aan het maatschappelijk leven;
  • het stimuleren van scholing en talentontwikkeling voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
De Beemster Wereldtuin - IMG_20210608_130459

Wilt u ons financieel steunen?